S. 5-833 Dossierfiche K. 53-1345

Het nationaal hervormingsprogramma en stabiliteits- en convergentieprogramma van BelgiŽ in het kader van het "Europees Semester"
De agenda van de Top van Staatshoofden en regeringsleiders van de Eurozone van 11 maart 2011
Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

democratisering
politieke oppositie
heractivering van de economie
concurrentievermogen
loonindexering
economische convergentie
vernieuwing
flexibiliteit van de arbeid
Europees Semester
monetaire crisis
bankcontrole
bank
belastingharmonisatie
NAVO
onderzoek en ontwikkeling
Arabische Liga
parlementair toezicht
kredietinstelling
rijksbegroting
topconferentie
kapitaalbeweging
politiek geweld
humanitaire hulp
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
eurozone
EU-strategie
rechten van de mens
VN-resolutie
pensioenvoorwaarden
economisch beleid
Europese Raad
loonkosten
begrotingstekort
vennootschapsbelasting
Europees stelsel van rekeningen
strijdkrachten in het buitenland
Stabiliteitspact
Euro-emissie
LibiŽ
begrotingsbeleid
werkende beroepsbevolking
economische en sociale samenhang
begrotingscontrole
werkgelegenheidsbevordering
EU-beleid
EU-controle
door de EU verstrekte lening
Europees stabiliteitsmechanisme
Europese sociale politiek
Europees nabuurschapsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-833/1 5-833/1 (PDF) Verslag namens de commissies (S - K) en het adviescomitť (S & K) 31/3/2011
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/3/2011   Indiening
10/3/2011   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
10/3/2011   Indiening
10/3/2011   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
10/3/2011   Verzending naar commissie
10/3/2011   Inschrijving op agenda
10/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Andrť Flahaut
10/3/2011   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Yves Leterme, eerste minister
Doc. 5-833/1 5-833/1 (PDF)
10/3/2011   Einde behandeling
10/3/2011   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/3/2011

Kruispuntbank van de wetgeving