S. 5-768 Dossierfiche                  

De VN-Klimaattop van Cancun
Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden   Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

ontbossing
opwarming van het klimaat
topconferentie
broeikaseffect
Protocol van Kyoto
conferentie VN
vermindering van gasemissie
multilaterale overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-768/1 5-768/1 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/2/2011   Indiening
9/2/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/2/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/2/2011   Verzending naar commissie
9/2/2011   Inschrijving op agenda
9/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Cťcile Thibaut
9/2/2011   Inleidende uiteenzetting door Paul Magnette,
minister van Klimaat en Energie
9/2/2011   Gedachtewisseling
23/3/2011   Inschrijving op agenda
23/3/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 5-768/1 5-768/1 (PDF)
23/3/2011   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/2/2011   Verzending naar commissie
9/2/2011   Inschrijving op agenda
9/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Cťcile Thibaut
9/2/2011   Inleidende uiteenzetting door Paul Magnette,
minister van Klimaat en Energie
9/2/2011   Gedachtewisseling
22/3/2011   Inschrijving op agenda
22/3/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 5-768/1 5-768/1 (PDF)
22/3/2011   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/2/2011, 23/3/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/2/2011, 22/3/2011