S. 5-767 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de stemming door de Belgen die in het buitenland verblijven, ten einde de regels voor de samenstelling van de kieslijsten gelijk te maken voor alle Belgen, ongeacht of ze in het land of in het buitenland verblijven
FranÁois Bellot    Alain Courtois    Gťrard Deprez    Christine Defraigne    Armand De Decker    Richard Miller   

stemming bij volmacht
kiezerslijst
administratieve formaliteit
landelijke verkiezing
stemrecht van Belgen in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-767/1 5-767/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/2/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/2/2011   Indiening Doc. 5-767/1 5-767/1 (PDF)
3/3/2011   Inoverwegingneming
3/3/2011   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/3/2011   Verzending naar commissie
3/5/2012   Herverzending naar een andere commissie
3/5/2012   Verzending naar een andere commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Opnieuw verzonden  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd