S. 5-522 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 21 en 21bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verjaringstermijn voor sommige op minderjarigen gepleegde ernstige feiten tot vijftien jaar te verlengen
Christine Defraigne    Alain Courtois   

strafprocedure
kinderbescherming
kind
minderjarigheid
verjaring van de vordering
pedofilie
seksueel misdrijf
seksueel geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-522/1 5-522/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/11/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/11/2010   Indiening Doc. 5-522/1 5-522/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/12/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd