S. 5-426 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, voor wat de zorgverstrekking aan vrouwelijke slachtoffers van geslachtsverminking betreft
Richard Miller   

chirurgie
plastische chirurgie
gebruiken en tradities
remgeld
ziekteverzekering
bestedingen voor gezondheid
seksuele verminking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-426/1 5-426/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/10/2010
5-426/2 5-426/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 27/3/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/10/2010   Indiening Doc. 5-426/1 5-426/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
11/2/2014   Verzending naar commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/12/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
11/2/2014   Verzending naar commissie
11/2/2014   Inschrijving op agenda
11/2/2014   Gedachtewisseling
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Adviescomitť voor gelijke kansen
Behandeling beŽindigd 11/2/2014