S. 5-364 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek, om een verzwarende omstandigheid in te voeren als een diefstal wordt gepleegd met de medewerking van een minderjarige die handelt als dader of medeplichtige
Christine Defraigne    Alain Courtois   

medeplichtigheid
minderjarigheid
diefstal
strafrecht
strijd tegen de misdadigheid
jeugdcriminaliteit
verzwarende omstandigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-364/1 5-364/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/10/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2010   Indiening Doc. 5-364/1 5-364/1 (PDF)
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
25/11/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd