S. 5-363 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, teneinde het onderzoek van een klacht bij de federale ombudsman te kunnen voortzetten wanneer een beroep bij de rechtbank of een georganiseerde administratief beroep is ingesteld
Christine Defraigne    Alain Courtois   

betrekking tussen overheid en burger
alternatieve geschillenbeslechting
beroep tot nietigverklaring
bestuursmaatregel
klacht inzake bestuurlijke geschillen
rechtsingang
administratieve rechtspraak
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-363/1 5-363/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/10/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2010   Indiening Doc. 5-363/1 5-363/1 (PDF)
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/11/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd