S. 5-2481 Dossierfiche                  

Genitale verminking in België
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

chirurgie
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
plastische chirurgie
gebruiken en tradities
remgeld
ziekteverzekering
motie van het Parlement
strafrecht
bestedingen voor gezondheid
seksuele verminking
gynaecologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2481/1 5-2481/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 27/3/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/2/2014   Indiening
12/2/2014   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
12/2/2014   Verzending naar commissie
18/2/2014   Inschrijving op agenda
18/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Leona Detiège
18/2/2014   Hoorzitting met mevrouw Khadidiatou Diallo, voorzitster GAMS
18/2/2014   Hoorzitting met mevrouw Zahra Ali Cheick, verantwoordelijke voor de opvolging van de vrouwen bij GAMS
18/2/2014   Hoorzitting met mevrouw Fabienne Richard, coördinator GAMS
18/2/2014   Hoorzitting met mevrouw Céline Verbrouck, voorzitster Intact vzw
18/2/2014   Hoorzitting met mevrouw Marleen Temmerman, gynaecologe en directeur reproductieve gezondheid bij de WHO
18/2/2014   Hoorzitting met mevrouw Petra De Sutter, gynaecologe bij het UZ Gent
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
27/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Aanneming van een voorstel van advies
het voorstel van advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
Doc. 5-2481/1 5-2481/1 (PDF)
27/3/2014   Vertrouwen rapporteur
27/3/2014   Einde behandeling
27/3/2014   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 18/2/2014, 25/3/2014, 27/3/2014