S. 5-2304 Dossierfiche K. 53-3580

Interparlementaire conferentie over het economisch en financieel bestuur in de Europese Unie
Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden  

nationaal parlement
heractivering van de economie
concurrentievermogen
bezuinigingsbeleid
bankcontrole
governance
Europees Parlement
rijksbegroting
interparlementaire samenwerking
belastinghervorming
economisch beleid
belastingbeleid
Europese Unie
bankbeleid
EU-werkgelegenheidsbeleid
economische en sociale samenhang
begrotingscontrole
Conferentie van voorzitters
economische governance van de EU
financieel beleid
EU-controle
ondergrondse economie
zwarte handel
Europese sociale politiek
Economische en Monetaire Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2304/1 5-2304/1 (PDF) Verslag 25/4/2014
5-2304/2 5-2304/2 (PDF) Verslag 25/4/2014
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
16/10/2013   Indiening
16/10/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/10/2013   Verzending naar commissie
16/10/2013   Inschrijving op agenda
16/10/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Frank Boogaerts, Georges Gilkinet
16/10/2013   Bespreking
17/10/2013   Inschrijving op agenda
17/10/2013   Bespreking
18/10/2013   Inschrijving op agenda
18/10/2013   Bespreking
18/10/2013   Einde behandeling
18/10/2013   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/10/2013, 17/10/2013, 18/10/2013

Kruispuntbank van de wetgeving