S. 5-2253 Dossierfiche K. 53-3450

Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers
Gérard Deprez    Christine Defraigne    Jacques Brotchi   

computercriminaliteit
kinderbescherming
minderjarigheid
strafrecht
internet
seksueel misdrijf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2253/1 5-2253/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/9/2013
5-2253/2 5-2253/2 (PDF) Amendementen 19/2/2014
5-2253/3 5-2253/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/2/2014
5-2253/4 5-2253/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/2/2014
5-2253/5 5-2253/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 13/3/2014
K. 53-3450/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/3/2014
K. 53-3450/2 Verslag namens de commissie 24/3/2014
K. 53-3450/3 Tekst verbeterd door de commissie 24/3/2014
K. 53-3450/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/9/2013   Indiening Doc. 5-2253/1 5-2253/1 (PDF)
17/9/2013   Inoverwegingneming
17/9/2013   Verzending naar commissie: Justitie
21/2/2014   Inschrijving op agenda
27/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
27/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
Doc. 5-2253/5 5-2253/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/9/2013   Verzending naar commissie
26/1/2014   Inschrijving op agenda
12/2/2014   Inschrijving op agenda
12/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui, Yoeri Vastersavendts
12/2/2014   Bespreking
19/2/2014   Inschrijving op agenda
19/2/2014   Bespreking
19/2/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
19/2/2014   Aanneming na amendering
19/2/2014   Goedkeuring verslag
9/-/2
26/2/2014   Tekst aangenomen
  [K2] Behandeling door Kamer
13/3/2014   Overzending Doc. K. 53-3450/1
24/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3450/2
2/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 194, p. 15-16
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 195, p. 115-116
Doc. K. 53-3450/4
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2014   Bekendmaking (35486)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/2/2014, 13/3/2014
Commissie: Justitie
Geamendeerd 12/2/2014, 19/2/2014, 26/2/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/4/2014, 3/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 14/3/2014 60 12/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 30/4/2014 , blz 35486

Kruispuntbank van de wetgeving