S. 5-2225 Dossierfiche K. 53-2943

Wetsontwerp tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
Regering E. Di Rupo I  

wegvervoer
transportinfrastructuur
eerste hulp
verkeersveiligheid
telefoon
gegevensbescherming
persoonlijke gegevens
informatietechnologie
delegatie van bevoegdheid
doorgeven van informatie
intelligent vervoerssyteem
communicatiesysteem
beveiliging en bewaking
veiligheid van het vervoer
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2943/1 Wetsontwerp 10/7/2013
K. 53-2943/2 Verslag namens de commissie 17/7/2013
K. 53-2943/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2013
5-2225/1 5-2225/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/7/2013
5-2225/2 5-2225/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-2225/3 5-2225/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2943/1
16/7/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2943/2
17/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 105-109
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-0/o15)
Integraal verslag nr. 157, p. 137
Doc. K. 53-2943/3
17/7/2013   Aanneming zonder amendering
17/7/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller, Fauzaya Talhaoui
17/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Melchior Jr. Wathelet,
staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en staatssecretaris voor Staatshervorming
18/7/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
18/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1)
18/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o21) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller, Fauzaya Talhaoui
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/8/2013   Bekrachtiging en afkondiging
19/9/2013   Bekendmaking (66587-66592)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/7/2013 5 23/7/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/7/2013 20 21/10/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/8/2013 19/9/2013, blz 66587-66592