S. 5-2212 Dossierfiche K. 53-2858

Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde
Regering E. Di Rupo I  

personeelsbenoeming
burgerlijke rechtspraak
magistraat
arbeidsrechtspraak
griffies en parketten
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
rechter
commerciŽle rechtspraak
judiciŽle rechtspraak
mobiliteit van arbeidskrachten
strafrechtspraak
territoriale bevoegdheid
taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap
gedetacheerd werknemer
administratieve indeling
judiciŽle hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2858/1 Wetsontwerp 4/6/2013
K. 53-2858/2 Bijlagen 4/6/2013
K. 53-2858/3 Amendementen 26/6/2013
K. 53-2858/4 Amendementen 26/6/2013
K. 53-2858/5 Amendementen 2/7/2013
K. 53-2858/7 Verslag namens de commissie 15/7/2013
K. 53-2858/8 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/2013
K. 53-2858/9 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 17/7/2013
K. 53-2858/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2013
5-2212/1 5-2212/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/7/2013
5-2212/2 5-2212/2 (PDF) Amendementen 18/7/2013
5-2212/3 5-2212/3 (PDF) Amendementen 23/10/2013
5-2212/4 5-2212/4 (PDF) Verslag namens de commissie 12/11/2013
5-2212/5 5-2212/5 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 12/11/2013
5-2212/6 5-2212/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
4/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2858/1
13/6/2013   Urgentieverzoek namens de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 148, p. 88-89
10/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
15/7/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2858/7
17/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 46-97 + p. 131-134
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-38/o12)
Integraal verslag nr. 157, p. 134
Doc. K. 53-2858/10
  Commissie: Justitie
10/7/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Defraigne, Yoeri Vastersavendts
10/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
10/7/2013   Bespreking
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
18/7/2013   Overzending
18/7/2013   Verzending naar commissie: Justitie
7/11/2013   Inschrijving op agenda
14/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-123 Hand. 5-123 (PDF)
14/11/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-123 Hand. 5-123 (PDF)
14/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-5/o0) Hand. 5-123 Hand. 5-123 (PDF)
Doc. 5-2212/6 5-2212/6 (PDF)
18/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Defraigne, Yoeri Vastersavendts
18/7/2013   Niet behandeld
30/9/2013   Inschrijving op agenda
30/9/2013   Bespreking
8/10/2013   Inschrijving op agenda
8/10/2013   Bespreking
23/10/2013   Inschrijving op agenda
23/10/2013   Bespreking
23/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o1)
23/10/2013   Aanneming zonder amendering
12/11/2013   Inschrijving op agenda
12/11/2013   Lezing van het verslag
eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
14/11/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
1/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
10/12/2013   Bekendmaking (97957-97987)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/7/2013
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 10/7/2013, 16/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/11/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/7/2013, 30/9/2013, 8/10/2013, 23/10/2013, 12/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/12/2013 10/12/2013, blz 97957-97987