S. 5-2164 Dossierfiche                  

Het Federaal Plan Armoedebestrijding
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

organisatie van de gezondheid
sociale zekerheid
zwartwerk
OCMW
kind
sociale uitkering
inkomensgarantie
herintreding
recht op gezondheid
schuldenlast
armoede
dakloze
regeringsbeleid
toegang tot de rechtspleging
alimentatieplicht
actieprogramma
minimumbestaansinkomen
huisvesting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2164/1 5-2164/1 (PDF) Verslag namens de commissie 25/6/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/6/2013   Indiening Doc. 5-2164/1 5-2164/1 (PDF)
25/6/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/6/2013   Verzending naar commissie
25/6/2013   Inschrijving op agenda
25/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Cťcile Thibaut
25/6/2013   Gedachtewisseling
met mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
25/6/2013   Einde behandeling
25/6/2013   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/6/2013

Kruispuntbank van de wetgeving