S. 5-2160 Dossierfiche K. 53-2866

Wetsontwerp houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten
Joseph George   David Clarinval   Leen Dierick   Isabelle Emmery   Willem-Frederik Schiltz   Ann Vanheste  

vervangende brandstof
aardolieproduct
Protocol van Kyoto
vermindering van gasemissie
aardolie-industrie
nationale uitvoeringsmaatregel
biobrandstof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2866/1 Wetsvoorstel 6/6/2013
K. 53-2866/2 Verslag namens de commissie 13/6/2013
K. 53-2866/3 Tekst verbeterd door de commissie 13/6/2013
K. 53-2866/4 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 19/6/2013
K. 53-2866/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/6/2013
5-2160/1 5-2160/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/6/2013
5-2160/2 5-2160/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2013
5-2160/3 5-2160/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/6/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2866/1
6/6/2013   Inoverwegingneming
13/6/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2866/2
19/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 63-78
20/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 150, p. 44
20/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-12/o38)
Integraal verslag nr. 150, p. 44
Doc. K. 53-2866/5
20/6/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/6/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/6/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2160/1 5-2160/1 (PDF)
21/6/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/6/2013   Inschrijving op agenda
27/6/2013   Algemene bespreking Hand. 5-109 Hand. 5-109 (PDF)
27/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-4/o14) Hand. 5-109 Hand. 5-109 (PDF)
Doc. 5-2160/3 5-2160/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/6/2013   Verzending naar commissie
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui, Marie Arena
26/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Melchior Jr. Wathelet,
staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
26/6/2013   Bespreking
26/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
26/6/2013   Aanneming zonder amendering
26/6/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
27/6/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
26/7/2013   Bekendmaking (47239-47245)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/6/2013, 20/6/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/6/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/6/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/6/2013 15 8/7/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/6/2013 60 11/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/7/2013 26/7/2013, blz 47239-47245