S. 5-2153 Dossierfiche K. 53-2772

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij
Regering E. Di Rupo I  

valsemunterij
euro
valuta
rechtsmiddel
fraude
papiergeld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2772/1 Wetsontwerp 25/4/2013
K. 53-2772/2 Verslag namens de commissie 3/6/2013
K. 53-2772/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/6/2013
5-2153/1 5-2153/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/6/2013
5-2153/2 5-2153/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/2013
5-2153/3 5-2153/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/7/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
25/4/2013   Indiening Doc. K. 53-2772/1
3/6/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2771/3
12/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 20-22
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 148, p. 95-96
Doc. K. 53-2772/3
13/6/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/6/2013   Overzending Doc. 5-2153/1 5-2153/1 (PDF)
14/6/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/7/2013   Inschrijving op agenda
10/7/2013   Algemene bespreking
10/7/2013   Artikelsgewijze bespreking
10/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Doc. 5-2153/3 5-2153/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/6/2013   Verzending naar commissie
3/7/2013   Inschrijving op agenda
3/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
3/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Koen Geens,
minister van FinanciŽn
3/7/2013   Bespreking
3/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
3/7/2013   Aanneming zonder amendering
3/7/2013   Vertrouwen rapporteur
10/7/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
18/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
3/9/2013   Bekendmaking (60539)
25/8/2014   Erratum (63745)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/6/2013, 13/6/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 3/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/7/2013 3/9/2013 , blz 60539
Errata
Op 25/8/2014 , blz 63745

Kruispuntbank van de wetgeving