S. 5-2125 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, teneinde de toegang tot opleiding vrij van discriminatie te maken
Cťcile Thibaut    Mieke Vogels   

vrouwenarbeid
discriminatie op grond van geslacht
permanente educatie
oudere werknemer
ongeschoold arbeider
discriminatie op grond van leeftijd
gelijke behandeling
praktijkopleiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2125/1 5-2125/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/5/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/5/2013   Indiening Doc. 5-2125/1 5-2125/1 (PDF)
30/5/2013   Inoverwegingneming
30/5/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/5/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving