S. 5-2109 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, met het oog op de invoering van een sociale bescherming tegen ziekte en ongeval voor personen die aan het werk blijven na de verplichte pensioenleeftijd
Danny Pieters   

invaliditeitsverzekering
arbeidsongevallenverzekering
oudere werknemer
ziekteverzekering
steun voor herplaatsing
herintreding
arbeidsongeschiktheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2109/1 5-2109/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/5/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/5/2013   Indiening Doc. 5-2109/1 5-2109/1 (PDF)
30/5/2013   Inoverwegingneming
30/5/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/5/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd