S. 5-2051 Dossierfiche K. 53-2773

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 144ter, 1, 1, van het Gerechtelijk Wetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de Wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag
Regering E. Di Rupo I  

terrorisme
VN-conventie
radioactieve stof
nucleaire beveiliging
internationaal recht-intern recht
rechtsvordering
openbaar ministerie
nucleaire brandstof
nucleaire veiligheid
kerncentrale
strafvervolging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2773/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2013
5-2051/1 5-2051/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/4/2013
5-2051/2 5-2051/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/2013
5-2051/3 5-2051/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/7/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
27/3/2013   Splitsing Doc. K. 53-2672/4
25/4/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 139, p. 38-41
25/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-11/o1)
Inegraal verslag nr. 139, p. 92
Doc. K. 53-2773/1
25/4/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
26/4/2013   Overzending Doc. 5-2051/1 5-2051/1 (PDF)
26/4/2013   Verzending naar commissie: Justitie
4/7/2013   Inschrijving op agenda
10/7/2013   Algemene bespreking
10/7/2013   Artikelsgewijze bespreking
10/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-4/o0) Doc. 5-2051/3 5-2051/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
26/4/2013   Verzending naar commissie
3/7/2013   Inschrijving op agenda
3/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
3/7/2013   Inleidende uiteenzetting
door de vertegenwoordiger van de minister van Justitie
3/7/2013   Bespreking
3/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
3/7/2013   Aanneming zonder amendering
3/7/2013   Vertrouwen rapporteur
10/7/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
15/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
24/7/2013   Bekendmaking (46729)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/4/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 3/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/7/2013 24/7/2013 , blz 46729

Kruispuntbank van de wetgeving