S. 5-2035 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuÔteit van de ondernemingen, teneinde het toepassingsgebied ervan te verruimen tot de landbouwers die hun activiteit uitoefenen als natuurlijke persoon
Cťcile Thibaut    Freya Piryns   

opheffing van de zaak
schuldvordering
landbouwer
bedrijf
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
steun aan de landbouw
akkoordprocedure
faillissement
onderneming in moeilijkheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2035/1 5-2035/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/4/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/4/2013   Indiening Doc. 5-2035/1 5-2035/1 (PDF)
18/4/2013   Inoverwegingneming
18/4/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/4/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving