S. 5-202 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het vaststellen van de lijst van producten die niet mogen worden verkocht aan minderjarigen jonger dan 16 jaar
Christine Defraigne   

jongere
volksgezondheid
kinderbescherming
minderjarigheid
sociaal probleem
Hoge Gezondheidsraad
bescherming van de consument
verkoopvergunning
drugverslaving
psychotropicum
verdovend middel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-202/1 5-202/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/9/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/9/2010   Indiening Doc. 5-202/1 5-202/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd