S. 5-2016 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de preventie, de bestraffing en de strijd voor de uitroeiing van geweld tegen vrouwen
Marie Arena    Fatiha Sa´di    Fabienne Winckel   

discriminatie op grond van geslacht
geweld
motie van het Parlement
bestrijding van discriminatie
rechten van de vrouw
bewustmaking van de burgers
positie van de vrouw
huiselijk geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2016/1 5-2016/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/3/2013
5-2016/2 5-2016/2 (PDF) Verslag namens het AdviescomitÚ 12/12/2013
5-2016/3 5-2016/3 (PDF) Amendementen 11/2/2014
5-2016/4 5-2016/4 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/2014
5-2016/5 5-2016/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/2/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/3/2013   Indiening Doc. 5-2016/1 5-2016/1 (PDF)
21/3/2013   Inoverwegingneming
21/3/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/2/2014   Inschrijving op agenda
27/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/3/2013   Verzending naar commissie
21/5/2013   Inschrijving op agenda
21/5/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Dominique Tilmans, Olga Zrihen
21/5/2013   Interne adviesaanvraag: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
21/5/2013   Verzending naar commissie voor advies: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
11/2/2014   Inschrijving op agenda
11/2/2014   Bespreking
11/2/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
11/2/2014   Aanneming na amendering
  Commissie voor advies: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
21/5/2013   Verzending naar commissie voor advies
4/6/2013   Inschrijving op agenda
4/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Leona DetiŔge
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Regeling der werkzaamheden
12/11/2013   Inschrijving op agenda
12/11/2013   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
3/12/2013   Inschrijving op agenda
3/12/2013   Uitbrengen advies
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies aan de commissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/12/2013   Inschrijving op agenda
12/12/2013   Het advies is eenparig aangenomen
(9 stemmen)
12/12/2013   Einde behandeling
13/3/2014   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Aangelegenheden en aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/2/2014, 13/3/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 21/5/2013, 11/2/2014
Commissie voor advies: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
Behandeling beŰindigd 4/6/2013, 16/7/2013, 12/11/2013