S. 5-1998 Dossierfiche K. 53-2592

Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV "Bescherming van de mededinging" en boek V "De mededinging en de prijsevoluties" van het Wetboek van economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

prijsregeling
Belgische Mededingingsautoriteit
concurrentierecht
prejudiciŽle rechtsvraag
prijsbeheersing
handelsrecht
interpretatie van het recht
rechtsmiddel
Handelswetboek
jurisdictiebevoegdheid
controle op concentraties
prijsbeleid
wetboek
concurrentiebeperking
Raad voor de Mededinging
Dienst voor de Mededinging
verschoning
concurrentiebeleid
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2592/1 Wetsontwerp 27/12/2012
K. 53-2592/3 Tekst verbeterd door de commissie 21/2/2013
K. 53-2592/2 Verslag namens de commissie 22/2/2013
K. 53-2592/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/2/2013
5-1998/1 5-1998/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/3/2013
5-1998/2 5-1998/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/3/2013
5-1998/3 5-1998/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 13/3/2013
5-1998/4 5-1998/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/3/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
27/12/2012   Indiening Doc. K. 53-2592/1
17/1/2013   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 125, p. 95-96
22/2/2013   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2591/3
28/2/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 64-72
28/2/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-28/o3)
Integraal verslag nr. 133, p. 95-96
Doc. K. 53-2592/4
28/2/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
1/3/2013   Overzending Doc. 5-1998/1 5-1998/1 (PDF)
1/3/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/3/2013   Inschrijving op agenda
21/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-96 Hand. 5-96 (PDF)
21/3/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-96 Hand. 5-96 (PDF)
21/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-17/o0) Hand. 5-96 Hand. 5-96 (PDF)
Doc. 5-1998/4 5-1998/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/3/2013   Verzending naar commissie
6/3/2013   Inschrijving op agenda
6/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
6/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Johan Vande Lanotte,
vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
6/3/2013   Bespreking
13/3/2013   Inschrijving op agenda
13/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
13/3/2013   Aanneming zonder amendering
13/3/2013   Vertrouwen rapporteur
21/3/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
3/4/2013   Bekrachtiging en afkondiging
26/4/2013   Bekendmaking (25248-25252)
16/2/2015   Erratum (12627)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/2/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/3/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 6/3/2013, 13/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/4/2013 26/4/2013 , blz 25248-25252
Errata
Op 16/2/2015 , blz 12627

Kruispuntbank van de wetgeving