S. 5-195 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij vzw's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondsorganisaties
Christine Defraigne   

loon
organisatie zonder winstoogmerk
ziekteverzekering
governance
openbaarheid van het bestuur
raad van bestuur
vakbond
ondernemingsdirecteur
bedrijfsbeheer
ambtenarenvakbond
werkgeversorganisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-195/1 5-195/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/9/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/9/2010   Indiening Doc. 5-195/1 5-195/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd