S. 5-1934 Dossierfiche                  

Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde artikel 30 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens in aangepaste vorm op te nemen in artikel 11
Richard Miller    Christine Defraigne    Jacques Brotchi    Gťrard Deprez    FranÁois Bellot   

Handvest van de rechten van de mens
herziening van de grondwet
extremisme
rechten van de mens
bescherming van vrijheden
religieus conservatisme
radicalisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1934/1 5-1934/1 (PDF) Herziening van de grondwet 17/1/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/1/2013   Indiening Doc. 5-1934/1 5-1934/1 (PDF)
17/1/2013   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/1/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd