S. 5-1902 Dossierfiche K. 53-2579

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie
Regering E. Di Rupo I  

maximumprijs
elektrische energie
windenergie
energieprijs
aardgas
energieproductie
belastingaftrek
Protocol van Kyoto
vermindering van gasemissie
offshore-installatie
biogas
gedelegeerde wetgeving
regenereerbare energie
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2579/1 Wetsontwerp 14/12/2012
K. 53-2579/2 Verslag namens de commissie 18/12/2012
K. 53-2579/3 Tekst verbeterd door de commissie 18/12/2012
5-1902/1 5-1902/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2012
5-1902/2 5-1902/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2012
K. 53-2579/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2012
5-1902/3 5-1902/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
14/12/2012   Indiening Doc. K. 53-2579/1
17/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2579/2
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 80-84
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o24)
Integraal verslag nr. 122, p. 13-14
Doc. K. 53-2579/4
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
17/12/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/33 5-82/33 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
18/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1902/1 5-1902/1 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o8) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1902/3 5-1902/3 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
20/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Vertrouwen rapporteur
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2012   Bekendmaking (88518-88519)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2012 5 10/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/12/2012 20 25/1/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2012 28/12/2012, blz 88518-88519