S. 5-1899 Dossierfiche K. 53-2564

Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake KMO's
Regering E. Di Rupo I  

kleine en middelgrote onderneming
straathandel
ondernemingsloket

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2564/1 Wetsontwerp 13/12/2012
K. 53-2564/2 Verslag namens de commissie 18/12/2012
K. 53-2564/3 Tekst verbeterd door de commissie 18/12/2012
5-1899/1 5-1899/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2012
5-1899/2 5-1899/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2012
K. 53-2564/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2012
5-1899/3 5-1899/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
13/12/2012   Indiening Doc. K. 53-2564/1
17/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2564/2
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 89
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o34)
Integraal verslag nr. 122, p. 15
Doc. K. 53-2564/4
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
17/12/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/33 5-82/33 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller, Fauzaya Talhaoui
18/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1899/1 5-1899/1 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o11) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1899/3 5-1899/3 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller, Fauzaya Talhaoui
20/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Vertrouwen rapporteur
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/1/2013   Bekrachtiging en afkondiging
11/2/2013   Bekendmaking (7150)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2012 5 10/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/12/2012 20 25/1/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/1/2013 11/2/2013 , blz 7150

Kruispuntbank van de wetgeving