S. 5-1888 Dossierfiche K. 53-2473

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden
Regering E. Di Rupo I  

geweld
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
lichamelijk geweld
strafrecht
bestrijding van discriminatie
strafsanctie
geslachtsverandering
seksuele minderheid
verzwarende omstandigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2473/1 Wetsontwerp 30/10/2012
K. 53-2473/2 Amendement 20/11/2012
K. 53-2473/3 Verslag namens de commissie 3/12/2012
K. 53-2473/4 Tekst aangenomen door de commissie 3/12/2012
K. 53-2473/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2012
5-1888/1 5-1888/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/12/2012
5-1888/2 5-1888/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2012
5-1888/3 5-1888/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
30/10/2012   Indiening Doc. K. 53-2473/1
3/12/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2473/3
12/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
13/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 119, p. 98-102
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o1)
Integraal verslag nr. 120, p. 53
Doc. K. 53-2473/5
  Commissie: Justitie
12/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
12/12/2012   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
12/12/2012   Bespreking
14/12/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1888/1 5-1888/1 (PDF)
14/12/2012   Verzending naar commissie: Justitie
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-84 Hand. 5-84 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o8) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1888/3 5-1888/3 (PDF)
14/12/2012   Verzending naar commissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
18/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o1)
18/12/2012   Aanneming zonder amendering
18/12/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/1/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/1/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2013   Bekendmaking (5000-5001)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/12/2012
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 12/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2012, 21/12/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2012 15 14/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/12/2012 60 11/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/1/2013 31/1/2013, blz 5000-5001