S. 5-187 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen
Sabine de Bethune    Wouter Beke    Cindy Franssen    Peter Van Rompuy   

gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-187/1 5-187/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/9/2010
5-187/2 5-187/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 1/2/2011
5-187/3 5-187/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/9/2010   Indiening Doc. 5-187/1 5-187/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/6/2011   Inschrijving op agenda
30/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
10/11/2010   Inschrijving op agenda
10/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Alexander De Croo, Marie Arena
10/11/2010   Interne adviesaanvraag: Adviescomitť voor gelijke kansen
10/11/2010   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomitť voor gelijke kansen
22/6/2011   Inschrijving op agenda
22/6/2011   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 5-1097/1
  Commissie voor advies: Adviescomitť voor gelijke kansen
10/11/2010   Verzending naar commissie voor advies
30/11/2010   Inschrijving op agenda
30/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta
30/11/2010   Inleidende uiteenzetting
30/11/2010   Regeling der werkzaamheden
7/12/2010   Inschrijving op agenda
7/12/2010   Uitgesteld
1/2/2011   Inschrijving op agenda
1/2/2011   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies aan de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
1/2/2011   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen (11 stemmen)
1/2/2011   Einde behandeling
1/2/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-187/2 5-187/2 (PDF)
30/6/2011   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 30/6/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Vervallen 10/11/2010, 22/6/2011
Commissie voor advies: Adviescomitť voor gelijke kansen
Behandeling beŽindigd 30/11/2010, 1/2/2011