S. 5-1831 Dossierfiche K. 53-3373

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken
Gérard Deprez    Alain Courtois    Christine Defraigne   

strafprocedure
genetica
DNA
justitiële samenwerking
uitwisseling van informatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1831/1 5-1831/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/11/2012
5-1831/2 5-1831/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/2/2014
5-1831/3 5-1831/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 13/2/2014
K. 53-3373/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/2/2014
K. 53-3373/2 Tekst verbeterd door de commissie 17/3/2014
K. 53-3373/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2014
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/11/2012   Indiening Doc. 5-1831/1 5-1831/1 (PDF)
8/11/2012   Inoverwegingneming
8/11/2012   Verzending naar commissie: Justitie
6/2/2014   Inschrijving op agenda
13/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
13/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
13/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
Doc. 5-1831/3 5-1831/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
8/11/2012   Verzending naar commissie
13/11/2012   Inschrijving op agenda
13/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Swennen
13/11/2012   Hoorzitting met de heer Willem Debeuckelaere, voorzitter van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
13/11/2012   Hoorzitting met de heer Alain Remue, diensthoofd van de Cel vermiste personen, federale gerechtelijke politie;
13/11/2012   Hoorzitting met de heer Damien Vandermeersch, professor aan de UCL en de Facultés universitaires Saint-Louis, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie.
5/12/2012   Inschrijving op agenda
5/12/2012   Hoorzitting met de heer Jan De Kinder, directeur-generaal van het Nationaal Instituuut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
5/12/2012   Hoorzitting met mevrouw Vanessa Vanvooren, beheerder van de DNA-databanken, Nationaal Instituuut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
5/12/2012   Hoorzitting met de heer Bertrand Renard, criminoloog, Nationaal Instituuut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
5/12/2012   Hoorzitting met mevrouw Isabelle Andoulsi, advocate aan de balie te Brussel, vertegenwoordiger van de #iOrdre des barreaux francophones et germanophone#i
5/12/2012   Hoorzitting met de heer Dominique Matthijs, vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse balies
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Bespreking
14/5/2013   Inschrijving op agenda
14/5/2013   Uitgesteld
28/5/2013   Inschrijving op agenda
28/5/2013   Bespreking
26/6/2013   Inschrijving op agenda
26/6/2013   Uitgesteld
3/7/2013   Inschrijving op agenda
3/7/2013   Regeling der werkzaamheden
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Bespreking
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Regeling der werkzaamheden
5/2/2014   Inschrijving op agenda
5/2/2014   Bespreking
5/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
5/2/2014   Aanneming zonder amendering
5/2/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/2/2014   Overzending Doc. K. 53-3373/1
17/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd, zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 670
26/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 3-4
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 193, p. 110
Doc. K. 53-3373/3
27/3/2014   Aanneming zonder amendering
27/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
30/4/2014   Bekendmaking (35758-35759)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/2/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 13/11/2012, 5/12/2012, 30/4/2013, 28/5/2013, 3/7/2013, 9/7/2013, 6/11/2013, 5/2/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 26/3/2014, 27/3/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 14/2/2014 60 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 30/4/2014, blz 35758-35759