S. 5-1747 Dossierfiche K. 53-3188

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat
Marcel Cheron    Francis Delpérée    Christine Defraigne    Freya Piryns    Philippe Mahoux    Bert Anciaux    Bart Tommelein    Dirk Claes   

Duitstalige Gemeenschap
vergoeding voor afgevaardigden
Eerste Kamer
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1747/1 5-1747/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/7/2012
5-1747/2 5-1747/2 (PDF) Advies van de Raad van State 5/12/2012
5-1747/3 5-1747/3 (PDF) Amendementen 25/9/2013
5-1747/4 5-1747/4 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
5-1747/5 5-1747/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/11/2013
K. 53-3188/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/11/2013
K. 53-3188/2 Amendementen 3/12/2013
K. 53-3188/3 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3188/4 Tekst verbeterd door de commissie 13/12/2013
K. 53-3188/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/7/2012   Indiening Doc. 5-1747/1 5-1747/1 (PDF)
9/10/2012   Inoverwegingneming
9/10/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/10/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
19/10/2012   Externe adviesaanvraag: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
5/12/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-1747/2 5-1747/2 (PDF)
21/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-125 Hand. 5-125 (PDF)
26/11/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-125 Hand. 5-125 (PDF)
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-18/o0) Hand. 5-128 Hand. 5-128 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/10/2012   Verzending naar commissie
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Moureaux, Wouter Beke
26/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Marcel Cheron
23/9/2013   Inschrijving op agenda
23/9/2013   Niet behandeld
24/9/2013   Inschrijving op agenda
24/9/2013   Niet behandeld
25/9/2013   Inschrijving op agenda
25/9/2013   Bespreking
25/9/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-4/o0)
25/9/2013   Aanneming zonder amendering
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (15 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/11/2013   Overzending Doc. K. 53-3188/1
13/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3185/3
18/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 176, p. 23-47 + nr. 177, p. 1-84
19/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 99-100
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-35/o2)
Integraal verslag nr. 178, p. 100
Doc. K. 53-3188/5
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2014   Bekendmaking (8688-8689)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/11/2013, 28/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/3/2013, 25/9/2013, 19/11/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/1/2014 31/1/2014, blz 8688-8689