S. 5-1714 Dossierfiche K. 53-2319

Wetsontwerp tot wijziging van titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft
Regering E. Di Rupo I  

arbeidsbetrekking
zelfstandig beroep
maatschappelijke positie
beroepsstatus
fraude

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2319/1 Wetsontwerp 2/7/2012
K. 53-2319/2 Verslag namens de commissie 6/7/2012
K. 53-2319/3 Tekst verbeterd door de commissie 6/7/2012
K. 53-2319/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/7/2012
5-1714/1 5-1714/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 16/7/2012
5-1714/2 5-1714/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2012
5-1714/3 5-1714/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/7/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
2/7/2012   Indiening Doc. K. 53-2319/1
6/7/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2319/2
13/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 99, p. 23-31
13/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 100, p. 50
Doc. K. 53-2319/4
13/7/2012   Aanneming zonder amendering
12/7/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/27 5-82/27 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
13/7/2012   Inschrijving op agenda
16/7/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/7/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1714/1 5-1714/1 (PDF)
16/7/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-18/o1) Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
Doc. 5-1714/3 5-1714/3 (PDF)
19/7/2012   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/7/2012   Verzending naar commissie
17/7/2012   Inschrijving op agenda
17/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Cécile Thibaut
17/7/2012   Bespreking
17/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+14/-0/o0)
17/7/2012   Aanneming zonder amendering
17/7/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1714/2 5-1714/2 (PDF)
19/7/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
11/9/2012   Bekendmaking (56957-56961)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/7/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/7/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/7/2012 60 12/12/2012
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/7/2012 15 19/10/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/8/2012 11/9/2012 , blz 56957-56961

Kruispuntbank van de wetgeving