S. 5-1703 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, om de kosten van de centrale oproepnummers in de eerstelijnsgezondheidszorg te beperken tot maximaal het zonale tarief
Fauzaya Talhaoui    Marleen Temmerman   

apotheek
eerste hulp
telefoon
apotheker
algemene geneeskunde
communicatietarief
geneeskundige noodhulp
dokter
beroep in de gezondheidszorg
tandarts

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1703/1 5-1703/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/7/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/7/2012   Indiening Doc. 5-1703/1 5-1703/1 (PDF)
10/7/2012   Inoverwegingneming
10/7/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/7/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving