S. 5-1685 Dossierfiche K. 53-2295

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft
Regering E. Di Rupo I  

marien milieu
vervuiler-betaalt-principe
ruimtelijke ordening
duurzame ontwikkeling
Noordzee
milieubescherming
marien ecosysteem
beschermd gebied
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2295/1 Wetsontwerp 22/6/2012
K. 53-2295/2 Verslag namens de commissie 28/6/2012
K. 53-2295/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/6/2012
5-1685/1 5-1685/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 29/6/2012
5-1685/2 5-1685/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/2012
5-1685/3 5-1685/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 5/7/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/6/2012   Indiening Doc. K. 53-2295/1
28/6/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2295/2
28/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 95, p. 69-73
28/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-0/o48)
Integraal verslag nr. 95, p. 90-91
Doc. K. 53-2295/3
28/6/2012   Aanneming zonder amendering
28/6/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/26 5-82/26 (PDF)
28/6/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/26 5-82/26 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
29/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/6/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1685/1 5-1685/1 (PDF)
29/6/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/7/2012   Inschrijving op agenda
5/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-70 Hand. 5-70 (PDF)
5/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o18) Hand. 5-70 Hand. 5-70 (PDF)
Doc. 5-1685/3 5-1685/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/6/2012   Verzending naar commissie
3/7/2012   Inschrijving op agenda
3/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
3/7/2012   Bespreking
3/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
3/7/2012   Aanneming zonder amendering
3/7/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1685/2 5-1685/2 (PDF)
5/7/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
11/9/2012   Bekendmaking (56962-56963)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/7/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 3/7/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/6/2012 5 4/7/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 30/6/2012 20 19/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2012 11/9/2012 , blz 56962-56963

Kruispuntbank van de wetgeving