S. 5-1650 Dossierfiche K. 53-2261

Het Verdrag van Schengen (Toelichting bij Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 7 en 8 juni 2012)
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

toelating van vreemdelingen
vrij verkeer van personen
illegale migratie
topconferentie
asielzoeker
verblijfsrecht
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europese Raad
Akkoord van Schengen
grenscontrole
buitengrens van de EU
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1650/1 5-1650/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 21/6/2012
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/6/2012   Indiening
5/6/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
5/6/2012   Indiening
5/6/2012   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
5/6/2012   Verzending naar commissie
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): André Flahaut, Philippe Mahoux
5/6/2012   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling van Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
Doc. 5-1650/1 5-1650/1 (PDF)
5/6/2012   Einde behandeling
5/6/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 5/6/2012

Kruispuntbank van de wetgeving