S. 5-159 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de melkbanken
Christine Defraigne   

volksgezondheid
bescherming van moeder en kind
moedermelk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-159/1 5-159/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/9/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/9/2010   Indiening Doc. 5-159/1 5-159/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
19/10/2010   Inschrijving op agenda
19/10/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Ide, Philippe Mahoux
19/10/2010   Bespreking
8/2/2011   Inschrijving op agenda
8/2/2011   Hoorzitting met de heer Jacques Rigo, directeur van de service universitaire de nťonatologie du CHR de la Citadelle te Luik
8/2/2011   Hoorzitting met mevrouw Linde Goossens, intensieve zorgen bij pasgeborenen, UZ Gent
8/2/2011   Hoorzitting met professor dr. Yvan Vandenplas, diensthoofd, dienst Pediatrie, UZ Brussel
8/2/2011   Hoorzitting met mevrouw Veerle Cossey, Kinderarts-neonatoloog, UZ Leuven
8/2/2011   Hoorzitting met de heer Christian Elsen, voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond (A.P.B.)
8/2/2011   Hoorzitting met professor dr. Myriam Van Winckel, afdelingshoofd Kindergastroenterologie, UZ Gent
8/2/2011   Hoorzitting met dr. Laurence Dewulf, adjunct-kliniekhoofd, dienst Intensieve neonatologie, Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola
8/2/2011   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie.
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/10/2010, 8/2/2011