S. 5-1567 Dossierfiche K. 53-2288

Ontwerp van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft
Alexander De Croo    Philippe Moureaux    Dirk Claes    Christine Defraigne    Bert Anciaux    Marcel Cheron    Freya Piryns    Francis Delpérée   

provincie Vlaams-Brabant
verkeersveiligheid
gemeente
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
Vlaams Gewest
Waals Gewest
stratenplan
provincie Waals-Brabant
Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
duurzame mobiliteit
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1567/1 5-1567/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 4/4/2012
5-1567/2 5-1567/2 (PDF) Advies van de Raad van State 15/5/2012
5-1567/3 5-1567/3 (PDF) Amendementen 11/6/2012
5-1567/4 5-1567/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/2012
5-1567/5 5-1567/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/6/2012
K. 53-2288/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/6/2012
K. 53-2288/2 Amendementen 27/6/2012
K. 53-2288/3 Verslag namens de commissie 9/7/2012
K. 53-2288/4 Tekst verbeterd door de commissie 9/7/2012
K. 53-2288/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 12/7/2012
K. 53-2288/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/4/2012   Indiening Doc. 5-1567/1 5-1567/1 (PDF)
5/4/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
19/4/2012   Inoverwegingneming
19/4/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
15/5/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-1567/2 5-1567/2 (PDF)
14/6/2012   Inschrijving op agenda
21/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-68 Hand. 5-68 (PDF)
21/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-68 Hand. 5-68 (PDF)
21/6/2012   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-16/o0)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2012   Verzending naar commissie
10/5/2012   Inschrijving op agenda
10/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Muriel Targnion, Wouter Beke
10/5/2012   Regeling der werkzaamheden
15/5/2012   Inschrijving op agenda
15/5/2012   Inleidende uiteenzetting
4/6/2012   Inschrijving op agenda
4/6/2012   Niet behandeld
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Niet behandeld
8/6/2012   Inschrijving op agenda
8/6/2012   Bespreking
11/6/2012   Inschrijving op agenda
11/6/2012   Bespreking
11/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-5/o0)
11/6/2012   Aanneming zonder amendering
18/6/2012   Inschrijving op agenda
18/6/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 14 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 5-1567/4 5-1567/4 (PDF)
18/6/2012   Tekst aangenomen Doc. 5-1567/5 5-1567/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/6/2012   Overzending Doc. K. 53-2288/1
28/6/2012   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 95, p. 74-76
9/7/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2288/3
12/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 97, p. 2-59 + nr. 98, p. 1-128
13/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 100, p. 93-96
13/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-42/o0)
Integraal verslag nr. 100, p. 96
Doc. K. 53-2288/6
13/7/2012   Aanneming zonder amendering
13/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2012   Bekendmaking (49255-49256)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/6/2012
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/5/2012, 15/5/2012, 8/6/2012, 11/6/2012, 18/6/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/7/2012, 13/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2012 22/8/2012, blz 49255-49256