S. 5-1560 Dossierfiche K. 53-2281

Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement
Wouter Beke    Philippe Moureaux    Bert Anciaux    Christine Defraigne    Bart Tommelein    Marcel Cheron    Freya Piryns    Francis Delpérée   

rechtstreeks gekozen kamer
indeling in kiesdistricten
provincie Vlaams-Brabant
Europese verkiezing
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
verdeling van de stemmen
telling van de stemmen
organisatie van verkiezingen
taalgebruik
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
landelijke verkiezing
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1560/1 5-1560/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/4/2012
5-1560/2 5-1560/2 (PDF) Advies van de Raad van State 15/5/2012
5-1560/3 5-1560/3 (PDF) Amendementen 5/6/2012
5-1560/4 5-1560/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/2012
5-1560/5 5-1560/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/6/2012
5-1560/6 5-1560/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 21/6/2012
K. 53-2281/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 22/6/2012
K. 53-2281/2 Amendementen 25/6/2012
K. 53-2281/3 Verslag namens de commissie 9/7/2012
K. 53-2281/4 Tekst verbeterd door de commissie 9/7/2012
K. 53-2281/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 12/7/2012
K. 53-2281/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/4/2012   Indiening Doc. 5-1560/1 5-1560/1 (PDF)
5/4/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
5/4/2012   Externe adviesaanvraag: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
19/4/2012   Inoverwegingneming
19/4/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/5/2012   Ontvangst extern advies: Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
15/5/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-1560/2 5-1560/2 (PDF)
14/6/2012   Inschrijving op agenda
19/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-65 Hand. 5-65 (PDF)
19/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-65 Hand. 5-65 (PDF)
19/6/2012   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-16/o0) Doc. 5-1560/6 5-1560/6 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2012   Verzending naar commissie
10/5/2012   Inschrijving op agenda
10/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Swennen, Hassan Bousetta
10/5/2012   Regeling der werkzaamheden
10/5/2012   Inleidende uiteenzetting
4/6/2012   Inschrijving op agenda
4/6/2012   Bespreking
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-5/o0)
5/6/2012   Aanneming na amendering
18/6/2012   Inschrijving op agenda
18/6/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 13 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 5-1560/4 5-1560/4 (PDF)
18/6/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1560/5 5-1560/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
21/6/2012   Overzending Doc. K. 53-2281/1
28/6/2012   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 95, p. 74-76
9/7/2012   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2281/3
12/7/2012   Bespreking
Integraal verlag nr. 97, p. 2-59 + nr. 98, p. 1-128
13/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 100, p. 50-65
13/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-42/o0)
Integraal verslag nr. 100, p. 65-66
Doc. K. 53-2281/6
13/7/2012   Aanneming zonder amendering
13/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2012   Bekendmaking (49274-49289)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/6/2012, 21/6/2012
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 10/5/2012, 4/6/2012, 5/6/2012, 18/6/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/7/2012, 13/7/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 22/6/2012 60 19/11/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2012 22/8/2012, blz 49274-49289