S. 5-1482 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering van een procedure die het mogelijk maakt de toegekende overheidssteun terug te vorderen van de begunstigde ondernemingen ingeval deze overgaan tot een sociaal ongerechtvaardigde inkrimping van de bedrijfsactiviteit
Jacky Morael    Freya Piryns    Claudia Niessen    Cťcile Thibaut    Mieke Vogels   

opheffing van de zaak
overheidssteun
collectief ontslag
delokalisatie
terugbetaling van steun
onderneming
onderneming in moeilijkheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1482/1 5-1482/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/2/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/2/2012   Indiening Doc. 5-1482/1 5-1482/1 (PDF)
1/3/2012   Inoverwegingneming
1/3/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
1/3/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving