S. 5-1454 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde de schorsing van de aanvraag tot toekenning van de nationaliteit mogelijk te maken wanneer het huwelijk van de buitenlandse echtgenoot met een echtgenoot van Belgische nationaliteit het voorwerp vormt van een gerechtelijke procedure inzake ontbinding of nietigverklaring op grond van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek
Christine Defraigne    Alain Courtois    Gťrard Deprez   

misbruik van vertrouwen
buitenlandse staatsburger
naturalisatie
verblijfsrecht
schijnhuwelijk
fraude
nationaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1454/1 5-1454/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/1/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/1/2012   Indiening Doc. 5-1454/1 5-1454/1 (PDF)
2/2/2012   Inoverwegingneming
2/2/2012   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
2/2/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd