S. 5-145 Dossierfiche K. 53-2386

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen
Christine Defraigne   

schuldvordering
burgerlijke rechtsvordering
fax
verjaring van de vordering
gerechtelijke achterstand
burgerlijk recht
gerechtskosten
elektronische post
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-145/1 5-145/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/9/2010
5-145/2 5-145/2 (PDF) Amendementen 24/5/2011
5-145/3 5-145/3 (PDF) Advies van de Raad van State 6/7/2011
5-145/4 5-145/4 (PDF) Amendementen 24/11/2011
5-145/5 5-145/5 (PDF) Amendementen 21/6/2012
5-145/6 5-145/6 (PDF) Verslag namens de commissie 17/7/2012
5-145/7 5-145/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/7/2012
5-145/8 5-145/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 19/7/2012
K. 53-2386/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/7/2012
K. 53-2386/2 Amendementen 11/12/2012
K. 53-2386/3 Verslag namens de commissie 10/1/2013
K. 53-2386/4 Tekst aangenomen door de commissie 10/1/2013
K. 53-2386/5 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 17/1/2013
5-145/9 5-145/9 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 18/1/2013
5-145/10 5-145/10 (PDF) Amendementen 30/1/2013
5-145/11 5-145/11 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2013
5-145/12 5-145/12 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 30/1/2013
5-145/13 5-145/13 (PDF) Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 31/1/2013
K. 53-2386/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 5/2/2013
K. 53-2386/7 Amendementen 19/2/2013
K. 53-2386/8 Amendementen 16/4/2013
K. 53-2386/9 Verslag namens de commissie 24/4/2013
K. 53-2386/10 Tekst aangenomen door de commissie 25/4/2013
K. 53-2386/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/5/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/9/2010   Indiening Doc. 5-145/1 5-145/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Justitie
26/5/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
6/7/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-145/3 5-145/3 (PDF)
13/7/2012   Inschrijving op agenda
19/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-18/o5) Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
Doc. 5-145/8 5-145/8 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/10/2010   Verzending naar commissie
1/12/2010   Inschrijving op agenda
1/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta
1/12/2010   Bespreking
8/12/2010   Inschrijving op agenda
8/12/2010   Hoorzitting met de heer Jo Stevens, voorzitter van de Orde van Vlaamse balies
8/12/2010   Hoorzitting met de heer Yves Kevers, vertegenwoordiger van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
8/12/2010   Hoorzitting met de heer Jacques Van Compernolle, emeritus professor aan de UCL
8/12/2010   Bespreking
18/1/2011   Inschrijving op agenda
18/1/2011   Hoorzitting met de heer Bernard Buyse, voorzitter van de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders van BelgiŽ
16/3/2011   Inschrijving op agenda
16/3/2011   Uitgesteld
23/3/2011   Inschrijving op agenda
23/3/2011   Niet behandeld
29/3/2011   Inschrijving op agenda
29/3/2011   Uitgesteld
24/5/2011   Inschrijving op agenda
24/5/2011   Commissie wenst extern advies: Raad van State
12/7/2011   Inschrijving op agenda
12/7/2011   Regeling der werkzaamheden
23/11/2011   Inschrijving op agenda
23/11/2011   Niet behandeld
30/11/2011   Inschrijving op agenda
30/11/2011   Bespreking
20/6/2012   Inschrijving op agenda
20/6/2012   Bespreking
4/7/2012   Inschrijving op agenda
4/7/2012   Uitgesteld
12/7/2012   Inschrijving op agenda
12/7/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-1/o1)
12/7/2012   Aanneming na amendering
17/7/2012   Inschrijving op agenda
17/7/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 9 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 5-145/6 5-145/6 (PDF)
17/7/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-145/7 5-145/7 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/7/2012   Overzending Doc. K. 53-2386/1
10/1/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2386/3
17/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 125, p. 38-44
17/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-32/o12)
Integraal verslag nr 125, p. 97
Doc. K. 53-2386/5
17/1/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
18/1/2013   Overzending Doc. 5-145/9 5-145/9 (PDF)
18/1/2013   Verzending naar commissie: Justitie
24/1/2013   Inschrijving op agenda
31/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-90 Hand. 5-90 (PDF)
31/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-12/o4) Hand. 5-90 Hand. 5-90 (PDF)
Doc. 5-145/13 5-145/13 (PDF)
18/1/2013   Verzending naar commissie
23/1/2013   Inschrijving op agenda
23/1/2013   Uitgesteld
30/1/2013   Inschrijving op agenda
30/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta
30/1/2013   Bespreking
30/1/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-2/o1)
30/1/2013   Aanneming na amendering
30/1/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K4] Behandeling door Kamer
31/1/2013   Overzending Doc. K. 53-2386/6
24/4/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2386/9
2/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 140, p. 55-56
8/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-33/o16)
Integraal verslag nr. 141, p. 50
Doc. K. 53-2386/11
8/5/2013   Aanneming na amendering door commissie
8/5/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/5/2013   Bekrachtiging en afkondiging
1/7/2013   Bekendmaking (41312-41313)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/7/2012
Commissie: Justitie
Geamendeerd 1/12/2010, 8/12/2010, 18/1/2011, 24/5/2011, 12/7/2011, 30/11/2011, 20/6/2012, 12/7/2012, 17/7/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/1/2013
[S3] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 31/1/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 30/1/2013
[K4] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 2/5/2013, 8/5/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 20/7/2012 60 17/12/2012
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 19/1/2013 15 4/2/2013
Overzending aan Kamer (K2) Onderzoekstermijn (K2) 1/2/2013 15 25/2/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/5/2013 1/7/2013, blz 41312-41313