S. 5-1408 Dossierfiche K. 53-1952

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering E. Di Rupo I  

vertrouwelijkheid
forfaitaire belasting
inkomstenbelasting
verontreiniging door auto's
werknemer in loondienst
pay-tv
elektronisch document
sociale bijdrage
bijkomend voordeel
durfkapitaal
werkloze
energiebesparing
gerechtsdeurwaarder
tabak
nationale boekhouding
accijns
luchthaven
overheidsapparaat
belasting op inkomsten uit kapitaal
rente
isolatie van gebouwen
participatie van de werknemers
BTW-tarief
effecten
rijksbegroting
bewijs
inning der belastingen
gereduceerde prijs
Koning en Koninklijke familie
belastingfraude
thermische isolatie
beursoperatie
varend en vliegend personeel
zelffinanciering
televisie met hoge resolutie
belastingaftrek
facturering
notaris
terugwinning van energie
Protocol van Kyoto
Rampenfonds
Kruispuntbank van Ondernemingen
werkgever
minder vervuilend voertuig
pensioenvoorwaarden
vooruitbetaling
delegatie van bevoegdheid
vermindering van gasemissie
tewerkgestelde werkloze
financiering
vennootschapsbelasting
vervroegd pensioen
pensioenregeling
terminologie
BTW
conjuncturele werkloosheid
verlet
belastbaar inkomen
omzet
loopbaanonderbreking
spaartegoed
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
farmaceutische industrie
alimentatieplicht
aandeel
belastingadministratie
begrotingscontrole
programmawet
elektronische overheid
werkgelegenheidsbevordering
belasting
openbare veiligheid
minimumbestaansinkomen
buitengewone belasting
begrotingsfonds
ondernemingsloket
Wetboek Diverse Rechten en Taksen
investeringshulp
tabaksindustrie
werkloosheidsbestrijding
beroep in de communicatiesector
automobiel
mijnwerker
Rekenhof (BelgiŽ)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1952/1 Wetsontwerp 13/12/2011
K. 53-1952/2 Amendement ingediend in de commissie 14/12/2011
K. 53-1952/3 Amendementen ingediend in de commissie 15/12/2011
K. 53-1952/4 Amendementen ingediend in de commissie 15/12/2011
K. 53-1952/5 Amendementen ingediend in de commissie 15/12/2011
K. 53-1952/6 Amendementen ingediend in de commissie 16/12/2011
K. 53-1952/7 Amendementen ingediend in de commissie 19/12/2011
K. 53-1952/8 Amendementen ingediend in de commissie 19/12/2011
K. 53-1952/13 Advies van de Raad van State 20/12/2011
5-1408/2 5-1408/2 (PDF) Amendementen 21/12/2011
K. 53-1952/9 Verslag namens de commissie 21/12/2011
K. 53-1952/10 Verslag namens de commissie 21/12/2011
K. 53-1952/11 Verslag namens de commissie 21/12/2011
K. 53-1952/12 Tekst aangenomen door de commissies 21/12/2011
K. 53-1952/14 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 22/12/2011
K. 53-1952/15 Aanvullend verslag namens de commissie 22/12/2011
K. 53-1952/16 Aanvullend verslag 22/12/2011
K. 53-1952/17 Tekst aangenomen door de commissies 22/12/2011
K. 53-1952/18 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/12/2011
5-1408/1 5-1408/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/12/2011
5-1408/3 5-1408/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2011
5-1408/4 5-1408/4 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2011
5-1408/5 5-1408/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
13/12/2011   Indiening Doc. K. 53-1952/1
15/12/2011   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 61
15/12/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
19/12/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-1952/13
21/12/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
21/12/2011   Aanneming in commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-1952/12
22/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 84-249 + p. 264-276
22/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-51/o0)
Integraal verslag nr. 62, p. 276
Doc. K. 53-1952/18
22/12/2011   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2011   Inschrijving op agenda
23/12/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/12/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1408/1 5-1408/1 (PDF)
23/12/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/12/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-42 Hand. 5-42 (PDF)
23/12/2011   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
23/12/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-42 Hand. 5-42 (PDF)
23/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-20/o1) Hand. 5-42 Hand. 5-42 (PDF)
Doc. 5-1408/5 5-1408/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
19/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Frank Boogaerts
19/12/2011   Bespreking
21/12/2011   Inschrijving op agenda
21/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Frank Boogaerts, Ahmed Laaouej
21/12/2011   Inleidende uiteenzetting door Olivier Chastel,
minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
21/12/2011   Inleidende uiteenzetting door Steven Vanackere,
vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
21/12/2011   Bespreking
21/12/2011   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2011   Inschrijving op agenda
21/12/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
21/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Ide
21/12/2011   Bespreking
21/12/2011   Einde behandeling
22/12/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/19 5-82/19 (PDF)
22/12/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/19 5-82/19 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/12/2011   Verzending naar commissie
23/12/2011   Inschrijving op agenda
23/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Frank Boogaerts, Ahmed Laaouej
23/12/2011   Bespreking
23/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-4/o0)
23/12/2011   Aanneming zonder amendering
23/12/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1408/4 5-1408/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/12/2011   Verzending naar commissie
23/12/2011   Inschrijving op agenda
23/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Ide
23/12/2011   Bespreking
23/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o0)
23/12/2011   Aanneming zonder amendering
23/12/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1408/3 5-1408/3 (PDF)
23/12/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/12/2011   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2011   Bekendmaking (81644-81666)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/12/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/12/2011, 21/12/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/12/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/12/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/12/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/1/2012 5 13/1/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 9/1/2012 15 23/1/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/12/2011 30/12/2011, blz 81644-81666