S. 5-1405 Dossierfiche K. 53-1725

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
Regering Y. Leterme II  

energienet
regularisatie van de markt
elektrische energie
energieprijs
bescherming van de consument
marktliberalisatie
vaststelling van de prijzen
aardgas
CREG
energietransport
energieopslag
gasdistributie
energiebeleid
toegang tot de markt
binnenlandse markt
elektriciteitsvoorziening
zekerheid van voorziening
economische en sociale samenhang
regenereerbare energie
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1725/1 Wetsontwerp 2/9/2011
K. 53-1725/2 Bijlage 2/9/2011
K. 53-1725/3 Amendementen 3/11/2011
K. 53-1725/4 Amendementen 16/11/2011
K. 53-1725/5 Amendementen 21/11/2011
K. 53-1725/6 Amendementen 25/11/2011
K. 53-1725/7 Amendementen 29/11/2011
K. 53-1725/8 Verslag namens de commissie 15/12/2011
K. 53-1725/9 Tekst aangenomen door de commissie 15/12/2011
K. 53-1725/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2011
5-1405/1 5-1405/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/12/2011
5-1405/2 5-1405/2 (PDF) Amendementen 19/12/2011
5-1405/3 5-1405/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2011
5-1405/4 5-1405/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/12/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
2/9/2011   Indiening Doc. K. 53-1725/1
15/12/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 53-1725/8
15/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 53-87 en 103-104
15/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-49/o3)
Integraal verslag nr. 61, p. 104
Doc. K. 53-1725/10
15/12/2011   Aanneming na amendering door commissie
13/10/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/16 5-82/16 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2011   Inschrijving op agenda
16/12/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/12/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1405/1 5-1405/1 (PDF)
16/12/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-41 Hand. 5-41 (PDF)
22/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-18/o1) Hand. 5-41 Hand. 5-41 (PDF)
Doc. 5-1405/4 5-1405/4 (PDF)
22/12/2011   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2011   Verzending naar commissie
19/12/2011   Inschrijving op agenda
19/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
19/12/2011   Bespreking
19/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
19/12/2011   Aanneming zonder amendering
19/12/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1405/3 5-1405/3 (PDF)
22/12/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/1/2012   Bekrachtiging en afkondiging
11/1/2012   Bekendmaking (909-990)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/12/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/12/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/12/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/12/2011 5 21/12/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/12/2011 20 23/1/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/1/2012 11/1/2012 , blz 909-990

Kruispuntbank van de wetgeving