S. 5-1389 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de erkenning van de Yogyakarta-principes inzake de toepassing van de mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaarheid en de genderidentiteit
Cťcile Thibaut    Freya Piryns   

genderidentiteit
discriminatie op grond van geslacht
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
motie van het Parlement
bestrijding van discriminatie
rechten van de mens
seksuele minderheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1389/1 5-1389/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/12/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/12/2011   Indiening Doc. 5-1389/1 5-1389/1 (PDF)
15/12/2011   Inoverwegingneming
15/12/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/12/2011   Verzending naar commissie
13/11/2012   Inschrijving op agenda
13/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Richard Miller
13/11/2012   Bespreking
20/11/2012   Inschrijving op agenda
20/11/2012   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 13/11/2012

Kruispuntbank van de wetgeving