S. 5-1385 Dossierfiche K. 53-2033

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, om het uit te breiden met de verenigingen van provincies of gemeenten
Rik Daems    Bart Tommelein   

gemeente
uitgifte van effecten
financieel instrument
provincie
schatkistbiljet
monetaire markt

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1385/1 5-1385/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/12/2011
5-1385/2 5-1385/2 (PDF) Amendementen 1/2/2012
5-1385/3 5-1385/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/2/2012
5-1385/4 5-1385/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/2/2012
5-1385/5 5-1385/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 2/2/2012
K. 53-2033/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/2/2012
K. 53-2033/2 Verslag namens de commissie 25/4/2012
K. 53-2033/3 Tekst verbeterd door de commissie 25/4/2012
K. 53-2033/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/5/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/12/2011   Indiening Doc. 5-1385/1 5-1385/1 (PDF)
12/12/2011   Inoverwegingneming
12/12/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/2/2012   Inschrijving op agenda
2/2/2012   Algemene bespreking Hand. 5-46 Hand. 5-46 (PDF)
2/2/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-46 Hand. 5-46 (PDF)
2/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o14) Hand. 5-46 Hand. 5-46 (PDF)
Doc. 5-1385/5 5-1385/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2011   Verzending naar commissie
25/12/2011   Inschrijving op agenda
25/1/2012   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot
1/2/2012   Inschrijving op agenda
1/2/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
1/2/2012   Bespreking
1/2/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o2)
1/2/2012   Aanneming na amendering
1/2/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1385/3 5-1385/3 (PDF)
1/2/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1385/4 5-1385/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/2/2012   Overzending Doc. K. 53-2033/1
25/4/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2033/2
3/5/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 84, p. 51-52
3/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-0/o44)
Integraal verslag nr. 84, p. 67
Doc. K. 53-2033/4
3/5/2012   Aanneming zonder amendering
3/5/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/5/2012   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/2012   Bekendmaking (33352)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 2/2/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 25/1/2012, 1/2/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/5/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 3/2/2012 60 27/4/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/5/2012 19/6/2012 , blz 33352

Kruispuntbank van de wetgeving