S. 5-1333 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van een aangepast beleid in het raam van de strijd tegen alcoholmisbruik
Dominique Tilmans    Gťrard Deprez    Christine Defraigne   

jongere
alcoholhoudende drank
verkoopvergunning
motie van het Parlement
reclame
consumentenvoorlichting
drankenindustrie
actieprogramma
alcoholisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1333/1 5-1333/1 (PDF) Voorstel van resolutie 18/11/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2011   Indiening Doc. 5-1333/1 5-1333/1 (PDF)
24/11/2011   Inoverwegingneming
24/11/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/11/2011   Verzending naar commissie
6/3/2012   Inschrijving op agenda
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Piet Jaspaert, voorzitter van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP)
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Koen Van Heddeghem, diensthoofd Veiligheid, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Marc De Keyzer, Federatie van Belgische Drankenhandelaars (FEBED)
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Jean-Jacques Delhaye, algemeen secretaris, Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd vzw
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Bespreking
8/5/2012   Inschrijving op agenda
8/5/2012   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 6/3/2012, 24/4/2012, 8/5/2012