S. 5-1332 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten met het oog op het beperken van de reclame voor alcohol en alcoholhoudende dranken
Dominique Tilmans    Gérard Deprez    Christine Defraigne   

alcoholhoudende drank
kinderbescherming
handelsregelingen
reclame
drankenindustrie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1332/1 5-1332/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/11/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2011   Indiening Doc. 5-1332/1 5-1332/1 (PDF)
24/11/2011   Inoverwegingneming
24/11/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/11/2011   Verzending naar commissie
20/12/2011   Inschrijving op agenda
20/12/2011   Niet behandeld
10/1/2012   Inschrijving op agenda
10/1/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Fatiha Saïdi
10/1/2012   Hoorzitting met de heer Sven Gatz, directeur, Unie van de Belgische Brouwers
10/1/2012   Hoorzitting met de heer Walter Buylaert, diensthoofd, Spoedgevallendienst, Universitair Ziekenhuis Gent
10/1/2012   Hoorzitting de heren Paul Van den Meerssche, diensthoofd, Controledienst Tabak - en Alcohol, en Mathieu Capouet, Expert tabaksbeleid, Dienst Inspectie consumptieproducten, FOD Volksgezondheid
10/1/2012   Hoorzitting met de heer Martin de Duve, Master en Santé publique - Education pour la santé et infirmier, Univers Santé asbl
6/3/2012   Inschrijving op agenda
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Piet Jaspaert, voorzitter van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP)
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Koen Van Heddeghem, diensthoofd Veiligheid, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Marc De Keyzer, Federatie van Belgische Drankenhandelaars (FEBED)
6/3/2012   Hoorzitting met de heer Jean-Jacques Delhaye, algemeen secretaris, Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd vzw
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Bespreking
8/5/2012   Inschrijving op agenda
8/5/2012   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 10/1/2012, 6/3/2012, 24/4/2012, 8/5/2012