S. 5-1259 Dossierfiche K. 53-1929

Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, gedaan te Brussel op 10 mei 2010
Regering Y. Leterme II  

overeenkomst (EU)
Zuid-Korea
ratificatie van een overeenkomst
kaderovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1259/1 5-1259/1 (PDF) Wetsontwerp 11/10/2011
5-1259/2 5-1259/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/11/2011
K. 53-1929/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/12/2011
K. 53-1929/2 Verslag namens de commissie 20/12/2011
K. 53-1929/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/1/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2011   Indiening Doc. 5-1259/1 5-1259/1 (PDF)
11/10/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/11/2011   Inschrijving op agenda
1/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
1/12/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
1/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o5) Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/10/2011   Verzending naar commissie
23/11/2011   Inschrijving op agenda
23/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen, Fauzaya Talhaoui
23/11/2011   Bespreking
23/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
23/11/2011   Aanneming zonder amendering
23/11/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1259/2 5-1259/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/12/2011   Overzending Doc. K. 53-1929/1
20/12/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1929/2
12/1/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 63, p. 54-55
12/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o13)
Integraal verslag nr. 63, p. 60-61
Doc. K. 53-1929/3
12/1/2012   Aanneming zonder amendering
12/1/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/2/2012   Bekrachtiging en afkondiging
29/10/2013   Bekendmaking (82808-82829)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/12/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/11/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/1/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/2/2012 29/10/2013 , blz 82808-82829

Kruispuntbank van de wetgeving