S. 5-1159 Dossierfiche K. 53-1619

Wetsontwerp tot omzetting van diverse richtlijnen betreffende het toezicht op de financiŽle sector en houdende diverse bepalingen
Regering Y. Leterme II  

verzekeringsmaatschappij
geconsolideerde rekening
raad van bestuur
recht van vestiging
vennootschapsrecht
financiŽle voorschriften
buitenlandse onderneming
dochteronderneming
bedrijfsbeheer
financiŽle instelling
liquiditeit
geldmarkt
loonbeleid
loonpremie
openbaarheid van rekeningen
economische recessie
monetaire crisis
kredietinstelling
bankcontrole
arbeidsbezoldiging
ondernemingsdirecteur
filiaal
bank
balans
durfkapitaal
maatschappelijk kapitaal
Europese Economische Ruimte
nationale uitvoeringsmaatregel
rekening
toegang tot de informatie
bankrecht
financiŽle solvabiliteit
beleggingsmaatschappij
centrale bank
Financial Services and Markets Authority
audit
economische ethiek
crisisbeheersing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1619/1 Wetsontwerp 22/6/2011
K. 53-1619/2 Amendementen 28/6/2011
K. 53-1619/3 Verslag namens de commissie 4/7/2011
K. 53-1619/4 Tekst verbeterd door de commissie 5/7/2011
K. 53-1619/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/7/2011
5-1159/1 5-1159/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 8/7/2011
5-1159/2 5-1159/2 (PDF) Amendementen 13/7/2011
5-1159/3 5-1159/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/7/2011
5-1159/4 5-1159/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/7/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/6/2011   Indiening Doc. K. 53-1619/1
4/7/2011   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-1619/3
7/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 43, p. 44-48 + p. 75-76
7/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-0/o32)
Integraal verslag nr. 43, p. 76-77
Hand. 5-29 Hand. 5-29 (PDF)
Doc. K. 53-1619/5
7/7/2011   Aanneming zonder amendering
30/6/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/13 5-82/13 (PDF)
30/6/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/13 5-82/13 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/7/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
8/7/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1159/1 5-1159/1 (PDF)
8/7/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/7/2011   Inschrijving op agenda
20/7/2011   Algemene bespreking
20/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o16) Hand. 5-31 Hand. 5-31 (PDF)
Doc. 5-1159/4 5-1159/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/7/2011   Verzending naar commissie
13/7/2011   Inschrijving op agenda
13/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Bart Tommelein
13/7/2011   Bespreking
13/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
13/7/2011   Aanneming zonder amendering
13/7/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1159/3 5-1159/3 (PDF)
20/7/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
31/8/2011   Bekendmaking (55650-55662)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/7/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/7/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/7/2011 5 13/7/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 9/7/2011 20 18/10/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/7/2011 31/8/2011, blz 55650-55662