S. 5-1158 Dossierfiche K. 53-1616

Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2012
Regering Y. Leterme II  

vakbondsvertegenwoordiger
vakbondsverkiezing
ondernemingsraad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1616/1 Wetsontwerp 21/6/2011
K. 53-1616/2 Verslag namens de commissie 6/7/2011
K. 53-1616/3 Tekst verbeterd door de commissie 6/7/2011
K. 53-1616/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/7/2011
5-1158/1 5-1158/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 8/7/2011
5-1158/2 5-1158/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/7/2011
5-1158/3 5-1158/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/7/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/6/2011   Indiening Doc. K. 53-1616/1
6/7/2011   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-1614/3
7/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 43, p. 48-54
7/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-8/o0)
Integraal verslag nr. 43, p. 78-79
Doc. K. 53-1616/4
7/7/2011   Aanneming zonder amendering
7/7/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/14 5-82/14 (PDF)
7/7/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/14 5-82/14 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/7/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
8/7/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1158/1 5-1158/1 (PDF)
8/7/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
13/7/2011   Inschrijving op agenda
14/7/2011   Algemene bespreking Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
14/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-7/o1) Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
Doc. 5-1158/3 5-1158/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/7/2011   Verzending naar commissie
13/7/2011   Inschrijving op agenda
13/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Cécile Thibaut
13/7/2011   Bespreking
13/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
13/7/2011   Aanneming zonder amendering
13/7/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1158/2 5-1158/2 (PDF)
14/7/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/7/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
31/8/2011   Bekendmaking (55664)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/7/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/7/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/7/2011 5 13/7/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 9/7/2011 30 28/10/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/7/2011 31/8/2011, blz 55664