S. 5-1157 Dossierfiche K. 53-1615

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008
Regering Y. Leterme II  

arbeidsveiligheid
arbeidsrechtspraak
vakbondsverkiezing
ondernemingsraad
rechtsmiddel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1615/1 Wetsontwerp 21/6/2011
K. 53-1615/2 Verslag namens de commissie 6/7/2011
K. 53-1615/3 Tekst verbeterd door de commissie 6/7/2011
K. 53-1615/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/7/2011
5-1157/1 5-1157/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/7/2011
5-1157/2 5-1157/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/7/2011
5-1157/3 5-1157/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/7/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/6/2011   Indiening Doc. K. 53-1615/1
30/6/2011   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verlag nr. 42, p. 55-56
6/7/2011   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-1614/3
7/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 43, p. 48-54
7/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-11/o0)
Integraal verslag nr. 43, p. 78
Doc. K. 53-1615/4
7/7/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/7/2011   Overzending Doc. 5-1157/1 5-1157/1 (PDF)
8/7/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
13/7/2011   Inschrijving op agenda
14/7/2011   Algemene bespreking Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
14/7/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
14/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-3/o2) Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
Doc. 5-1157/3 5-1157/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/7/2011   Verzending naar commissie
13/7/2011   Inschrijving op agenda
13/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): CÚcile Thibaut
13/7/2011   Bespreking
13/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
13/7/2011   Aanneming zonder amendering
13/7/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1157/2 5-1157/2 (PDF)
14/7/2011   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
28/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
12/9/2011   Bekendmaking (58190)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/7/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/7/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/7/2011 12/9/2011, blz 58190